Organizační řád 2020

I. Provoz dvorců

Zahájit hru na dvorcích je možno až po splnění níže uvedených podmínek

- způsobilost dvorců ke hře (zejména po dešti) určuje služba

- čekací doba po rezervované době je 10 minut (poté je rezervace neplatná)

- před započetím hry pokropit kurt

- hrát lze pouze ve vhodné tenisové obuvi

- po ukončení hry je povinností hráčů přesíťovat kurt /od plotu k plotu/, uklidit nářadí a okolí dvorce

- vstup dětí ve věku do 15 let povolen pouze v doprovodu zletilé osoby

- na kurtech se zdržují pouze hráči

II. Hrací doba

- hrací doba je denně:                                 od 8.00 hod       do 21.00 hod

- soboty, neděle, svátky a prázdniny:           od 7.00 hod       do 21.00 hod

III. Poplatky

- členové tenisového oddílu zaplatí celoroční poplatek dle interní dohody

- poplatek za hodinu hry je pro nečleny 100,- Kč za 1 kurt

- poplatek pro děti do 15 let za hodinu hry na jednom kurtu činí 50,- Kč

- celosezónní vstupenka pro jednotlivce v ceně 1300,- Kč - nejméně 2 x 2 hodiny hry na jednom kurtu týdně, nepřenosná

- na viditelném místě bude vyvěšen seznam majitelů celosezónních vstupenek  

IV. Povinnosti stávajících členů

- každý člen oddílu zajistí minimálně dvě týdenní služby za sezónu

- každý člen oddílu se podílí na přípravě kurtů před zahájením sezóny, na údržbě kurtů při mimořádných brigádách a na zazimování dvorců, kdy je povinen    odpracovat nejméně 5 hodin. Pokud tuto povinnost nesplní, zaplatí pokutu 500 Kč,- . 

V. Podmínky vstupu pro nového člena

- zaplacení členského poplatku 

- zapojení se do povinností stávajících členů 

VI. Povinnosti služby

- služba se řídí interními pokyny